ШИЖИР АЛТ АҮ © 2024
 
“Шижир алт“ алтны үйлдвэрийн хөдөлмөрийн дотоод журам