ШИЖИР АЛТ АҮ © 2024
 
Хүний нөөцийн бодлого

Компанийн дээдлэх үнэт зүйлс, эрхэм зорилго, зорилтот стратегид хүрэх, ажлын бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх чадварлаг хүний нөөцийг оновчтой сонгох, өндөр мэдлэг боловсрол, ур чадвар, зөв хандлагатай ажиллагсдаар багаа бүрдүүлж, тэдний гүйцэтгэлийг шударгаар үнэлж, сэтгэл ханамжтай хүчирхэг хамт олныг бий болгоход Хүний нөөцийн бодлого оршино.